Sinu Tähe ennustus
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 


 
Teie praegune olukord

MÕÕKADE KOLM

Kainestumine. Illusioonide purunemine, sisekonfliktid, targad, aga keerulised otsused; südamevalu tekitavad sõnumid. Armuvalu, valus konflikt, mõistuse ja südame lõhestatus.

Vastuolud ja takistused

EREMIIT

TÄHENDUS: TARKUS Kart tähistab rahu ja keskendumist enne uut alustamist. Samuti tähendab ta tagasitõmbumist ja eraldumist, et koondada mõtteid ja kindlaks teha, mida tõepoolest tahetakse. ÜLDTÄHENDUS: Mõelda tõsiselt ja ettenägelikult järele selle üle, mida on vaja teha. Tähtis lõik enesetunnetuse teel. Kooskõlastuda iseenda ja maailmaga. Vaikus. Askees. Partnerite vahel valitseb tõsine, väljakujunenud suhe. Ent esineda võib ka rahuliku üksilduse faasi.

Muutused, mida pead tegema, et toime tule oma väljakutsetega

KARIKATE KOLM tagurpidi

Järeleandmine toob kaasa valu ja suutmatuse.

Sinu jõud

MÜNTIDE ÄSS tagurpidi

Isekus, ahnus ja valed ettevõtmised.

Muud väljakusted

MÜNTIDE KOLM

Parandamine. Kvalifikatsioon, kõlblikuks osutumine, eksami sooritamine, edu saavutamine, põhendumus. Vanalt tasandilt lahkumine, uus algus kõrgemal, küpsemal ja paremal tasandil,vanadest probleemidest jagusaamine.

Lõpptulemus

MÜNTIDE KUUS

Andmine ja võtmine. Tasakaalustatud andmine ja võtmine, heldekäelisus; kingituste saamine, abistamine ja abi vastuvõtmine; heasoovlikus ja tolerantsus.Armastuse kogemine taeva kingitusena; teineteise abistamine, toetamine, hellitamine.

Uus Ennustus     Reeglid   Prindi oma ennustus
 

© www.armastusesaal.org