Suhteoraakel
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 
 
 
 
 
 
 
Sinu nägemus oma partnerist

HIEROFANT

TÄHENDUS: USALDUS Aktuaalse usu esindajana tähistab hierofant mõtte otsimist ja leidmist. ÜLDTÄHENDUS: Mõtte leidmine, Jumala usaldamine, meelekindlus, horisontide avardamine, süvitsimõistmine, avameelsus, tegutsemine kooskõlas moraalipõhimõtetega. Vastastikune usaldus ja heatahtlikus; teineteisest lugupidamine ja teineteise väärtustamine. Abiellumine.

Partner näeb sind nii

MÜNTIDE KAHEKSA

Hea algus. Õnnestunud start, perpektiivikas algusest alustamine, aeglane ülesehitus.Pikaajalise suhte algus, millegi uue edukas katsetamine, probleemi järkjärguline lahendamine.

Sinu vajadused

MÕÕKADE KAKS tagurpidi

Suuna muutmine, kuid alati ei pruugi see olla õige valik. Kaastunnet raskustes.

Sinu partneri vajadused

NARR

TÄHENDUS: SPONTAANSUS narr tähistab inimestes muretut ja alati uudishimulikku aspekti. Ta kehastab eksperimenteerimisrõõmu ja loomingulist kaost. Üldtähendus: Avameelsus, muretud, uudishimu, päris alguses olek; katsetamine, instiktiivne õige tegutsemine, algusest alustamine. Tugev ja lihtne armastus, mille vältel teinetesit uudishimulikult ja mänguliselt avastatakse.

Suhte praegune olukord

SURM tagurpidi

Murrang, katastroof, arenguseisak

Kuhu sa tahad, et teie suhe jõuaks

KARIKATE KOLM

Tänu ja seltskondlikus; tantsimine ja pidutsemine; tänu soodsa arengu eest. Uus armastus, armuõnn; tänulikud muretud ajad.

Mida ootab partner teie suhtest ja tema nägemus kuhu suhe jõuda võiks

EREMIIT tagurpidi

Tagurpidi eremiit kuuleb tõde aga ei võta seda kuulda. Ebaküpsus , kogenematus.

Aspektid, mida peaksid suhtes kaaluma

SAUADE KAKS tagurpidi

Uutes ettevõtmistes võib saata ebaedu. Ebaõnne võib kohata igal elu areenil.

Tulemus

MÜNTIDE NELI

Tardumus, klammerdumine, liigne muretsemine ja ettevaatus; suur kokkuhoid, kitsikus ja ihnsus, tiirlemine. Hingeline klammerdumine, armastust peletav umbusaldus ja kahjulik rutiin.

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

;