Suhteoraakel
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 
 
 
 
 
 
 
Sinu nägemus oma partnerist

MÕÕKADE KOLM

Kainestumine. Illusioonide purunemine, sisekonfliktid, targad, aga keerulised otsused; südamevalu tekitavad sõnumid. Armuvalu, valus konflikt, mõistuse ja südame lõhestatus.

Partner näeb sind nii

MÜNTIDE NELI tagurpidi

Kasumi väljavõtmisel on tõkkeid.

Sinu vajadused

ÕIGLUS tagurpidi

Kaart tähendab ülekohust, ebavõrdsust, halastamatust, mittemõistmist.

Sinu partneri vajadused

MÕÕKADE KAHEKSA

Kitsaskoht. Kimbatus, vangistus, vabatahtlik või pealesunnitud loobumine. Iseenda kontrolli alla võtmine, dieet. Suhe millest on üks tähtis element puudu.

Suhte praegune olukord

MÕÕKADE KAKS

Kahtlus. Sisemine lõhestatus; ringitiirlemine, leidmata lahendust; kahtlus ja sellest juhinduv ahastus. Vastastikune usaldamatus, suhtes kahtlemine, hingeline segipasatus.

Kuhu sa tahad, et teie suhe jõuaks

KARIKATE ÜHEKSA

Elurõõm, seltsivus ja külalislahkus, hea enesetunne sõprade keskel viibides, aga samuti rõõmsad ajad, millele on tunnuslik alkoholi tarbimine. Südamlikkus, meelaste rõõmude ja elu ühine nautimine.

Mida ootab partner teie suhtest ja tema nägemus kuhu suhe jõuda võiks

MÕÕKADE ÄSS tagurpidi

Ebaausate võtetega võidud. Kaotus ja viljatus.

Aspektid, mida peaksid suhtes kaaluma

MÜNTIDE KUNINGAS

Paikne mees. Usaldusväärne professionaalne, edukas. Turvalisus. Soojasüdameline , meeleline ja truu partner.

Tulemus

MÜNTIDE SEITSE

Aeglane kasv. Kannatus, võib-olla ka kannatuse proovilepanek; aeganõudvad, soodsad arenguprotsessid, aeglane kasv. rahulik lakkamatu kokkukasvamine; healoomuline arenguprotsess. Aeglaselt õitselepuhkev armastus, rasedus.

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

;