Suhteoraakel
Suhteoraakel
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 
 
 
 
 
 
 
Sinu nägemus oma partnerist

SAUADE KUNINGAS

Dünaamiline mees. Reeglina sümboliseerib kuningas meest. Kui taaga ükskord tähistab naist, siis rõhutab see, et naine esindab oma tundeid ja tahet uhkelt ning motiveerib teisi. Suhtele saab tähtsaks iseteadlik, ettevõtlik mees. Ta annab impulsse ja edendab suhet.

Partner näeb sind nii

SAUADE KAHEKSA tagurpidi

Võimalikud igasugused viivitused. Armukadedus võib saada probleemiks.

Sinu vajadused

POODU

TÄHENDUS: TAGURPIDI PÖÖRAMINE. ÜLDTÄHENDUS: Paigalseis, jõuetus, haigus; poomine või loobumine; kimbatuses olek; sund kagasiöördumiseks; ohvri toomine ja maailma vaatlemine uuest perspektiivist. Suhtes lootusetu olukord, otsustusvõime puudumine, suutmatus ühendada vastuolulisi huve.

Sinu partneri vajadused

MÜNTIDE RÜÜTEL

Püsivus. Tuttav meeleolu, paiksus, rutiin, kangekaelne väitmine, võib-olla ka tõrksus ja lõbu muudatuste tegemistest. Suhtel kindel alus, kindlad piirid, usalduslik kliima meeleline õhkkond, truudus.

Suhte praegune olukord

KARIKATE KUUS

Rõõmus mälestus, unustamatu taaselavdumine, kohtumine varasemate, lapsepõlve või noorusaja tuttavatega; abistavad, minevikust pärinevad impulsid. Uue kevade kogemine armastuses.

Kuhu sa tahad, et teie suhe jõuaks

NARR tagurpidi

see kaart näitab rumalust ja halbu valikuid

Mida ootab partner teie suhtest ja tema nägemus kuhu suhe jõuda võiks

MÕÕKADE KUNINGAS

Tark mees. Mõistuse kuningas. Reeglipäraselt sümboliseerib kuningas meest. Kui ta aga tähistab kord naist, siis rõhutab see seda, et naine väljendab oma ideid ja mõtteid väga selgelt ja vajadusel ka väga teravalt.

Aspektid, mida peaksid suhtes kaaluma

PÄIKE

TÄHENDUS: TAASSÜND Kaart tähistab esiplaanile ulatuval tasandikul kõike seda, mida nimetame päikeseliseks: rõõmsaid, päikesepaistelisi aegu. ÜLDTÄHENDUS: Elurõõm, muretus, kindlameelsus, suveräänsus ja iseteadvus; uuestisündinu tunne. Päikesepaistelised ajad armastusele.Kriisi ületamisele järgnev muretu taasalustamine.

Tulemus

SAUADE KAKS tagurpidi

Uutes ettevõtmistes võib saata ebaedu. Ebaõnne võib kohata igal elu areenil.

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

;