Suhteoraakel
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 
 
 
 
 
 
 
Sinu nägemus oma partnerist

ÕIGLUS

TÄHENDUS: TARK OTSUS. ÜLDTÄHENDUS: Targa, hästi läbimõeldud otsuse langetamine; selle lõikamine, mida on külvatud; isikliku vastutuse kandmine olukorra ja tulemuse eest, konflikti kõrvaldamine. Suhtes valitseb õiglus ja tasakaalukus; võrdõiguslikkus.

Partner näeb sind nii

SAUADE ÄSS

ÜLDTÄHENDUS: Võimalus saada ettevõttlus- ja riskirõõmuga põnevaid ning väärtuslikke kogemusi; hea võimalus kasvuks ja enesearenduseks. Võimalus anda suhtele uut hoogu või vihje uuele, põnevale kogemusele.

Sinu vajadused

MÕÕKADE SEITSE tagurpidi

Head asjad võivad tulla ettenägematust allikast. Võimalik vabaneda mingist koormast.

Sinu partneri vajadused

SAATUSERATAS

TÄHENDUS: ELUÜLESANNE Elu eesmärk seisneb terviklikus ja terveks saamises.Kaart väljendab alati seda, et on saabunud õige aeg küsitava teema selgitamiseks. ÜLDTÄHENDUS: Aeg on küps. Ülesanne, mis tuleb ma mida saab praegu lahendada. Eluülesanne, elutee.Suhtes peituva ülesande tunnetamine. On aeg jagu saada lahendamata probleemidest. Karmaseos.

Suhte praegune olukord

SAUADE KUUS

ÜLDTÄHENDUS: Head väljavaated, edu, võit; optimism, rõõmustavad sõnumid. Eesmärgi saavutamine, raskuste ületamine, suhte õitselepuhkemine.

Kuhu sa tahad, et teie suhe jõuaks

MÜNTIDE RÜÜTEL tagurpidi

Olek on tuim, uje ning laisk. Võimalik truudusetus.

Mida ootab partner teie suhtest ja tema nägemus kuhu suhe jõuda võiks

POODU

TÄHENDUS: TAGURPIDI PÖÖRAMINE. ÜLDTÄHENDUS: Paigalseis, jõuetus, haigus; poomine või loobumine; kimbatuses olek; sund kagasiöördumiseks; ohvri toomine ja maailma vaatlemine uuest perspektiivist. Suhtes lootusetu olukord, otsustusvõime puudumine, suutmatus ühendada vastuolulisi huve.

Aspektid, mida peaksid suhtes kaaluma

MÕÕKADE ÄSS tagurpidi

Ebaausate võtetega võidud. Kaotus ja viljatus.

Tulemus

TORN tagurpidi

Võimalus saavutata füüsiline ja vaimne vabadus hea hinnaga

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

;