Sinu unenäo tõlgendus
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
 
Sinu unenäo tähtsus/asjakohasus sinu elus

ÜLDTÄHENDUS: Enesekindlus, suveräänsus ja kindlameelsus; ettenägelikkus ja head väljavaated. Soodne baas tulevikule orienteeritud suhtele.

Õppetund, mida unenägu sulle andis

TÄHT tagurpidi

pessimism, kahtlus, sihikindlus

Kuidas rakendada unenägu oma elus

SAUDADE ÄSS tagurpidi

Võimalikud valestardid tulevikus. Uued ettevõtmised oleks hea edasi lükata.