Keldi rist
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

 
Selles asi seisneb lähtesituatsioon.

 
KARIKATE KUNINGAS

Tundeküllane mees. Tunnete kuningas. Usaldage oma intuitsiooni, väjendage tundeid.

 

 

See lisandub Lisanduv impulss, see võib olla edendav, täiendav, aga ka takistav.

 
SAUADE KUNINGAS

Dünaamiline mees. Reeglina sümboliseerib kuningas meest. Kui taaga ükskord tähistab naist, siis rõhutab see, et naine esindab oma tundeid ja tahet uhkelt ning motiveerib teisi. Suhtele saab tähtsaks iseteadlik, ettevõtlik mees. Ta annab impulsse ja edendab suhet.

 

 

Seda tunnetatakse Teadvustatud tasand- see, mis on küsijal selgelt silmade ees ja mille poole ta teadlikult püüdleb.

 
MÕÕKADE NELI tagurpidi

Tegevus algab uuesti. Edu realiseerida. Liigu ettevaatlikult ja lase oma tarkusel ja tunnetusel olla oma giid.

 

 

Seda tajutakse sisemiselt (teadvustamatult) triiviv jõud.

 
KARIKATE KUNINGANNA tagurpidi

Kole, ebausaldusväärne iseloom. Ebaausus ja kõlbusetus.

 

 

Sinna see viis Lähiminevik - sageli näitab kaart, mis küsimuse põhjustas ja viitab käesoleva situatsiooni põhjustele või taustale.

 
MAAG tagurpidi

See kaart kujutab võimu kuritarvitamist, nõrkust, mõtlematust ja ebapädevust.

 

 

Nii läheb edasi Esimene tulevikku puudutav kaart annab väljavaate lähitulevikule - sellele, mis tuleb kõige lähemal ajal.

 
MÕÕKADE KUUS tagurpidi

Elu on seisatud. Raskused tõenäoliselt jäävad nagu nad on.

 

 

Nii näeb seda küsija See kaart näitab küsijale, tähistab küsija suhtumist teemasse (1 ja 2 kaart) või seda, kuidas tal seejuures läheb.

 
MÜNTIDE SEITSE tagurpidi

Pärast suurt tööd on tulemused väiksed.

 

 

Nii näevad seda teised Keskkond - siin kujutatakse nii sündmuse toimumispaika kui ka teise isiku mõju teemale.Kui küsimus esitatakse mõne kahe inimese suhte kohat, siis tähistab see kaart põhimõtteliselt mees- või naispartnerit.

 
EREMIIT

TÄHENDUS: TARKUS Kart tähistab rahu ja keskendumist enne uut alustamist. Samuti tähendab ta tagasitõmbumist ja eraldumist, et koondada mõtteid ja kindlaks teha, mida tõepoolest tahetakse. ÜLDTÄHENDUS: Mõelda tõsiselt ja ettenägelikult järele selle üle, mida on vaja teha. Tähtis lõik enesetunnetuse teel. Kooskõlastuda iseenda ja maailmaga. Vaikus. Askees. Partnerite vahel valitseb tõsine, väljakujunenud suhe. Ent esineda võib ka rahuliku üksilduse faasi.

 

 

Seda ootab küsija Lootused ja hirmud - sageliselle kaardi tähendust alahinnatakse, sest ta pole prognostiline. Ent kaart annab väärtuslikke vihjeid eriti siis, kui tõlgendate kaarte kellegile teisele. Siin ilmneb, kuidas küsija olukorda hindab, millega ta arvestab, mida ta loodab või kardab.

 
KUU

TÄHENDUS: PIMEDUS Kaart tähendab pimedust ja tähendab, et seisame pimeduses; ees on raske tee ja meil on hirm.Koer sümboliseerib instinkide abistavaid, hunt seevastu instinktide ohtlikke jõude. ÜLDTÄHENDUS: Hirmud, ärritused, õhupuudus; hirm pimeduse ees; hirmuläve ees seismine, selle taga asub midagi väga olulist ja väärtuslikku. Tähtsa sammu sooritamiseks vajaliku eneseusalduse puudumine.

 

 

Sinna see viib Teine tulevikuga seonduv aspekt peegeldab pikaajalist väljavaadet ja näitab arengute kulgu.

 
MÜNTIDE KAHEKSA tagurpidi

Võimalikud ebaõnnestumised. Tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik. Oskuste kuritarvitamine.

 

 

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus