Keldi rist
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

 
Selles asi seisneb lähtesituatsioon.

 
POODU

TÄHENDUS: TAGURPIDI PÖÖRAMINE. ÜLDTÄHENDUS: Paigalseis, jõuetus, haigus; poomine või loobumine; kimbatuses olek; sund kagasiöördumiseks; ohvri toomine ja maailma vaatlemine uuest perspektiivist. Suhtes lootusetu olukord, otsustusvõime puudumine, suutmatus ühendada vastuolulisi huve.

 

 

See lisandub Lisanduv impulss, see võib olla edendav, täiendav, aga ka takistav.

 
NARR

TÄHENDUS: SPONTAANSUS narr tähistab inimestes muretut ja alati uudishimulikku aspekti. Ta kehastab eksperimenteerimisrõõmu ja loomingulist kaost. Üldtähendus: Avameelsus, muretud, uudishimu, päris alguses olek; katsetamine, instiktiivne õige tegutsemine, algusest alustamine. Tugev ja lihtne armastus, mille vältel teinetesit uudishimulikult ja mänguliselt avastatakse.

 

 

Seda tunnetatakse Teadvustatud tasand- see, mis on küsijal selgelt silmade ees ja mille poole ta teadlikult püüdleb.

 
MÕÕKADE KAHEKSA tagurpidi

Võimalus alustada uuesti.

 

 

Seda tajutakse sisemiselt (teadvustamatult) triiviv jõud.

 
MÕÕKADE POISS tagurpidi

Oota ootamatut. Loll probleem võib takistada teid.

 

 

Sinna see viis Lähiminevik - sageli näitab kaart, mis küsimuse põhjustas ja viitab käesoleva situatsiooni põhjustele või taustale.

 
MÕÕKADE ÜHEKSA

Mured. Masendus, mured, halvad sõnumid, südametunnistuse piinad, hirm tuleviku ees. Luupainajatega unenäod; mahajäetustunne, meeleheide, kahetsus, must südametunnistus.

 

 

Nii läheb edasi Esimene tulevikku puudutav kaart annab väljavaate lähitulevikule - sellele, mis tuleb kõige lähemal ajal.

 
SAUADE NELI tagurpidi

Rahu ja enesehinnang on hea, kuid midagi siiski tundub olevat puudu.

 

 

Nii näeb seda küsija See kaart näitab küsijale, tähistab küsija suhtumist teemasse (1 ja 2 kaart) või seda, kuidas tal seejuures läheb.

 
KARIKATE RÜÜTEL tagurpidi

Jälgida tähelepanelikult kõiki uusi ettevõtmisi ja pakkumisi.Vale ja laiskus.

 

 

Nii näevad seda teised Keskkond - siin kujutatakse nii sündmuse toimumispaika kui ka teise isiku mõju teemale.Kui küsimus esitatakse mõne kahe inimese suhte kohat, siis tähistab see kaart põhimõtteliselt mees- või naispartnerit.

 
PÄIKE tagurpidi

Hägused tulevikuplaanid. Võib esineda probleeme töös, suhtes.

 

 

Seda ootab küsija Lootused ja hirmud - sageliselle kaardi tähendust alahinnatakse, sest ta pole prognostiline. Ent kaart annab väärtuslikke vihjeid eriti siis, kui tõlgendate kaarte kellegile teisele. Siin ilmneb, kuidas küsija olukorda hindab, millega ta arvestab, mida ta loodab või kardab.

 
SAUADE KOLM tagurpidi

Tuleb olla ettevaatlik abipakkujate suhtes. Võimalikud ebaõnnestumised.

 

 

Sinna see viib Teine tulevikuga seonduv aspekt peegeldab pikaajalist väljavaadet ja näitab arengute kulgu.

 
SAUADE KÜMME

Rask koorem, kasvukriis, ajutine liiga suurte nõusmiste esitamine, rõõmsameelsuse minetamine, perspektiivi kaotamine, piirjoonteni jõudmine. Tunne, et ollakse murede ja probleemidega üksi.

 

 

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus