Keldi rist
Kerige leht alla, et lugeda oma tõlgendust. Vajutades kaardi piltide peale, näete kaarte suuremalt
 
Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus
 

 
Selles asi seisneb lähtesituatsioon.

 
MÜNTIDE KAKS

Paindlikus ja osavus elu kõrgpunktide ja madalseisudega kohanemiseks; ükskõiksus, eksperementeerimisrõõm. Pilvitu ja muretu aeg, uudishimulik ja mänguline kohtumine.

 

 

See lisandub Lisanduv impulss, see võib olla edendav, täiendav, aga ka takistav.

 
SAUADE KAHEKSA

Õhus on häid sõnumeid. Virgutavad impulsid ja rõõmustavad arengud. Eesmärgini jõutakse lähitulevikus. Head sugestioonid. Suhe edeneb hoogsalt, uus armastus, õnnelikud arengud

 

 

Seda tunnetatakse Teadvustatud tasand- see, mis on küsijal selgelt silmade ees ja mille poole ta teadlikult püüdleb.

 
SAATUSERATAS tagurpidi

Võimalused ei ole praegu soodsad. Võimalikud kaotused. Julguse puudus.

 

 

Seda tajutakse sisemiselt (teadvustamatult) triiviv jõud.

 
KARIKATE KAKS

Teineteisele lähenemine, jagusaamine lahkhelidest ja konfliktidest; armumine, leppimine ja kokkujäämine; vastuolude ületamine, rahu sõlmimine.

 

 

Sinna see viis Lähiminevik - sageli näitab kaart, mis küsimuse põhjustas ja viitab käesoleva situatsiooni põhjustele või taustale.

 
SAATAN tagurpidi

vaimne uuestisünd, vabadus , eneseületamine, uhkustamine, uhkus, isekus.

 

 

Nii läheb edasi Esimene tulevikku puudutav kaart annab väljavaate lähitulevikule - sellele, mis tuleb kõige lähemal ajal.

 
MÜNTIDE KUUS

Andmine ja võtmine. Tasakaalustatud andmine ja võtmine, heldekäelisus; kingituste saamine, abistamine ja abi vastuvõtmine; heasoovlikus ja tolerantsus.Armastuse kogemine taeva kingitusena; teineteise abistamine, toetamine, hellitamine.

 

 

Nii näeb seda küsija See kaart näitab küsijale, tähistab küsija suhtumist teemasse (1 ja 2 kaart) või seda, kuidas tal seejuures läheb.

 
KARIKATE POISS

Meeldivad impuslid, emtsionaalne toetus, leppimine. Kompliment, armastusavaldus, abieluettepanek, hingeline lähedus.

 

 

Nii näevad seda teised Keskkond - siin kujutatakse nii sündmuse toimumispaika kui ka teise isiku mõju teemale.Kui küsimus esitatakse mõne kahe inimese suhte kohat, siis tähistab see kaart põhimõtteliselt mees- või naispartnerit.

 
SAUADE KUNINGAS

Dünaamiline mees. Reeglina sümboliseerib kuningas meest. Kui taaga ükskord tähistab naist, siis rõhutab see, et naine esindab oma tundeid ja tahet uhkelt ning motiveerib teisi. Suhtele saab tähtsaks iseteadlik, ettevõtlik mees. Ta annab impulsse ja edendab suhet.

 

 

Seda ootab küsija Lootused ja hirmud - sageliselle kaardi tähendust alahinnatakse, sest ta pole prognostiline. Ent kaart annab väärtuslikke vihjeid eriti siis, kui tõlgendate kaarte kellegile teisele. Siin ilmneb, kuidas küsija olukorda hindab, millega ta arvestab, mida ta loodab või kardab.

 
SAUADE KAKS tagurpidi

Uutes ettevõtmistes võib saata ebaedu. Ebaõnne võib kohata igal elu areenil.

 

 

Sinna see viib Teine tulevikuga seonduv aspekt peegeldab pikaajalist väljavaadet ja näitab arengute kulgu.

 
MÕÕDUKUS

TÄHENDUS: TERVIS Kaart sümboliseerib vääramatut sisekindlust, mille abilinimene leiab õige vahendi, õige mõõdu ja tee, mis juhib teda läbi elu kõigist kriisidest ja ohtudest. ÜLDTÄHENDUS: Tasakaalukus , harmoonia, kooskõla; usaldusväärne sisetunne - ka just rasketel aegadel; tevis, rahu. Suhtes harmoonia ja kooskõla, täiuslik suhe, õigel teel olek, suhte õnnestunud arendamine.

 

 

Uus Ennustus    Reeglid   Prindi oma ennustus